piątek, 16 kwietnia 2010

Pokaz: 24 kwietnia


Zapraszamy na spotkanie z Przedszkolem Filmowym!
24 kwietnia, g. 16.00, Kino Rejs


Pokaz etiud, rozmowy z wykładowcami Szkoły, absolwentami Przedszkola, stolik z informacjami o kursach Szkoły i projektach Towarzystwa ę. Promocja wydawnictwa DVD Przedszkole Filmowe 2008/2009.


opieka artystyczna: Zespół Filmowy Paladino

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz